καταισχυνεῖ

καταισχυνεῖ
καταισχύνω
dishonour
fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic)
καταισχύνω
dishonour
fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)
καταισχύνω
dishonour
fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic)
καταισχύνω
dishonour
fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • καταισχύνει — καταισχύ̱νει , καταισχύνω dishonour aor subj act 3rd sg (epic) καταισχύ̱νει , καταισχύνω dishonour pres ind mp 2nd sg καταισχύ̱νει , καταισχύνω dishonour pres ind act 3rd sg καταισχύ̱νει , καταισχύνω dishonour aor subj act 3rd sg (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χρέος — ους, το, ΝΜΑ, και επικ. τ. χρεῑος και χρῆος και αττ. τ. χρέως και βοιωτ. τ. χρίος και αρκαδ. τ. πληθ. χρήατα και κρητ. τ. πληθ. χρήϊα, τὰ, Α κάθε οφειλή σε χρήμα, σε είδος ή σε υπηρεσία νεοελλ. 1. (νομ.) η παροχή, στο πλαίσιο μιας ενοχικής σχέσης …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”